کونگ فو توآ

پرتال اطلاع رسانی کونگ فو توآ شاهرود و بسطام

کونگ فو توآ

پرتال اطلاع رسانی کونگ فو توآ شاهرود و بسطام

کونگ فو توآ
نویسندگان
چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ

فلسفه ی آرم های کونگ فو توآ

                                               Shahin

شاهین

شاهین از روزگاران گذشته بهترین نشانه بر فرهنگ و نمایاندن فر و شکوه ایران و نشانه پیروزی و سرافرازی و وابسته به نیاکان و پاکان بوده است. این پرنده خوش نام و بلند آوازه و بلند پرواز که از قله کوههای بلند به ژرفای کوهها تا دل جنگلها و کویرها و آبها میپرد و با چستی و چالاکی و بلند منشی و بیداری و هوشیاری و دارنده هزارگونه استادی برای رسیدن به پایه های بلند به پرواز در می آید. از این رو پیوستگی این مرغ فراخ بال با انسان برتر منش و بهره مند از فروغ اندیشه برای نشان واره این طریقت برگزیده شده است.

حال به نشانه های پیکر شاهین شهپر گشوده باریک میشویم و پایه بلندش را در می یابیم.

دوگوی از دوسوی یاد آور دونیروی مادی و مینویی یا نمودار دو جهان تن و روان است.

جهان تن یا آفرینش که انسان برای زیستن از بخشش زندگی بهره مند شدن بدان نیازمند میباشد. جهان روان یا جهان مینویی که آدمی را در زندگی راهنماییی میکند و از رسا اندیشی و فرهنگ و دانش و برای بهره مند شدن از زندگانی یاری می بخشد. اگر کسی به نماز و نیایش بپردازد و از پرورش دادن و نیرومند ساختن سازمان تن کوتاهی ورزد به راز هستی بخش پی نمی برد و از زندگانی شادی بخش بهره نمی گیرد. برای همین است که هردو نیرو یا هردو جهان را در برابر هم میگذاریم. و هر دو را در زندگانی کارگر و سود بخش می دانیم و به میانه روی اندرز میدهیم.

دم شاهین مراتب پیمودن کامل نیروی بدنی و تندرستی به پایگاه شگفتی ها و راز و رمز قدرت انسانی است. کشیده شدن دم بر روی زمین و سر شاهین که به روی آسمان است نشانگر حرکت از جهان ماده به معنی است.

سینه فراخ شاهین دلیری است و از چند فرازمان گویا سخن میگوید، در دلیری دلیر ترینم، درپیروزی پیروزمند ترینم، در فر و شکوه با شکوهترینم. همه دشمنان را شکست میدهیم، همه دیو خویان و فریب کاران را نابود میکنیم.

دوبال گشوده شاهین پرواز آدمی به سوی بلندی و فراز مندی است و هر کدام از این بال ها را به سه آماج بزرگ تقسیم می کنیم :

نیک اندیشی – راستی و درستی و پاکی و پارسائی – نیرومندی

اندیشه رسای سود بخش – رسائی و آسایش و خوشبختی در کار و کوشش و ورزش و فرهنگ ودانش

و واپسین پایه را پایه جاودانی انسانی می خوانیم.

گوی سر شاهین نمودار چرخه زندگی یا زمانه بیکران است که آدمیان در درون آن جای گرفته اند و سرگرم جنب وجوش و کوشش اند و راز هستی بخش را میجویند.


                                     Khat

خط

این خط در کونگ فو توآ به معناى موجى از تفکر مغز مى باشد و نشان واره جهتى از چین هاى مغز و بکارگیرى نیروى فکرى و گا مى به سوى مقام رفیع انسانى بوده و نیز مجزا شدن انسان از حیوان و فهم این نکته به جهانیان که این تفکر قالبى نبوده و همواره در حال تغییر و تبدیل مى باشد.

                                                  Untitled - 1

ماتو

داراى مشخصات هلال قرمزرنگ، رنگ سفید زیر مشتواره، مشتواره و کره زمین ونقشه ایران میباشد.

هلال سرخ، فلسفه خون کونگ فو است و نشان دهنده مبارزه تا آخرین نفس در راه آزادى انسان و مشت در میان دایره سیاه نشان قیام از دل سیاهى ها و پلیدیها و همه آنچه که انسان امروز را از خود بیگانه نموده و در بند کشیده است و نشان دهنده قدرت میباشد،ولیکن قدرتی که لازمه صلح و آرامش و ایمان پاک میباشد. سفیدى زیر آرم نمودار نژاد سفید ایرانیهاست که شاخه اى از نژاد آریایى میباشیم و در کره وسط آن کشور ایران که به عنوان پایگاه کونگ فو توآ در جهان مى باشد. و عنوان mirzaii style نام بنیانگذار کونگ فو توآ میباشد. این آرم سمت چپ بدن بر روی کت دوخته میشود.

این آرم از طرف چپ به این منظور بر روى سینه (قلب) ما قرار مى گیرد که نشان دهنده حفاظت از قلب ما که طپش آن صداى فکرمان است، میباشد و این مشت حالت دفاعى دارد نه حالت تهاجمى.

                             Untitled - 1         

جهان تن و روان

گردی آن نشانه زمین که دانشگاه تن و روان است و نوشته آن نیز جهت گردش کره زمین را نشان میدهد.

شکل این نشان کاملا شبیه اوتایمی و به همان معناست و محل آن پشت لباس است که یادآور اینست که هر همراه در درون خود باید مبارزه را آغاز کند. و به همین دلیل مشت را بجای نقطه انتخاب شده تا نشان دهد مبارزه باید در هر دو جهان انجام شود.

در مورد علت انتخاب این کلمات و شکل آرم، خود نیاز به بحث مفصل و نیاز به پیش نیازهایی است که در اینجا نمی گنجد.

(ولی میتوان گفت که انتخاب این کلمات نشانه (اتحاد بین المللی کونگ فو توآ) میباشد.)

                                             Simorgh

سیمرغ

سیمرغ یک افسانه آریایی است و از همان دیرباز صورت افسانه ای بر خود گرفته و مقامی والا یافته است. در آیین زرتشت و آثار صوفیان ایران به حکیمی روحانی یا کامل ترین وجود بشری تعبیر شده و عارفان کامل، خاصه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری، او را منبع فیض و سرچشمه هستی تصور کرده اند که کاملان جهان که مرغان بلند پرواز این دیررند سوزند ، تمام هم خود را صرف شناسایی او می نمایند وبا همت مرشدان خویش می کوشند که پس از طی مراحل سلوک چون قطره ای که در پهنه این دریا محو میشود خود را به این مرغ بینهایت برسانند و در اقیانوس او محو و فانی شوند.

سیمرغ در فرهنگ ایرانیان نماد خرد، دانش و حکمت بوده و در آیین کونگ فوتوآ نیز که برگرفته از فرهنگ اصیل ایران زمین می باشد، از تصویر این پرنده استفاده شده که بعد از مراحل شال سبز (۷ خط)، نماد آن بر سمت چپ پیراهن یا کت، روی سینه بجای آرم مشتواره دوخته میشود و آرم مشتواره به بازوی چپ انتقال می یابد.

اژدها یکی از موجودات افسانه ای در فرهنگ های جهان است و در اساطیر جهان جایگاه ویژه ای دارد. اژدها ماری است افسانه ای و بزرگ، با دهانی فراخ و گشاد که همیشه حیوانی نیرومند و سهمگین پنداشته شده و اقوام بسیار معتقد بودند که اژدها خدای طوفان و هوای بد و سیل و دیگر بلایای آسمانی است و طوفان بر اژدها سوار شده، موجب لغزش زمین و زمین لرزه می شود. تقربیا همه جا اژدها با شب و تاریکی پیوسته و مربوط بوده است. در میان چینی ها اژدها نماد سال نو، قدرت، خوبی و خوشبختی و نیروهای مافوق بشری است. یکی از اصلی ترین مراسم سال جدید در چین، جشن و پایکوبی اژدهاست که هر ساله اجرا می شود. سیمای اژدها در تاریخ اساطیری ایران، در نهایت زشتی و پلشتی است. آنها از نخستین یاران اهریمن می باشند. در داستان پهلوانی و اساطیری ایران از گرشاسپ پادشاه پیشدادی فرزند زاب، همچنین از رستم، رودابه و زال، به عنوان پهلوانان اژدها کش نام برده شده است.

نشان سیمرغ به انضمام ریکیما (شمشیر) بر گرفته از شاهنامه فردوسی است، شمشیر(ریکیما) در این
نشان به یک تعبیر، نشانگر قدرت رزم ایرانیان است و به عنوان سمبل حراست و پاسداری از ارزشهای
توآ، توسط راهدان است و اینکه شمشیرازسر سیمرغ گذشته و تا پای اوامتداد یافته، نشانگر و بیانگر
سر از پا نشناختن راهدان در صعود و پرواز به سوی دانایی است. و مهمتر از همه آنکه در این نشان، سیمرغ شمشیر را با منقار و چنگال گرفته و به راهدان داد تا راهدان همیشه به یاد داشته باشد که از
این هنر رزم ایرانی یعنی کونگ فو توآ بایستی با چنگ و دندان محافظت کند در اینجا شمشیر به عنوان همان پری
است که سیمرغ به زال داد ولی افسوس که سیمرغ و پرش سالهاست که فراموش شده اند و تو ای همراه بدان که:
کونگ فو توآ راز قوی شدن به برترین نیروهاست پس قوی شو به برترین نیروها، و برترین اندیشه ها.

                                                                                                                                     منبع:okima.ir

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی